Ubezpieczenia turystyczne

Warta Travel Plus | Warta Business Travel | Warta NNW | OC w życiu prywatnym

 

Warta Travel Plus

Jedziesz wylegiwać się na plaży, czy zjeżdżać na nartach? A może lubisz uprawiać sporty ekstremalne? Wyjeżdżasz do pracy? Podróżujesz sam, z rodziną czy większą grupą? Wyjeżdżasz za granicę czy zostajesz w Polsce? W ramach Warta Travel plus możesz dobrać zakres ochrony do swoich potrzeb.

Dla kogo? Dla każdego, kto nie lubi płacić za zbędne opcje, zaszyte w zwykłych pakietach.

Dlaczego warto? W Warta Travel plus podstawę pakietu stanowią opcje, które – naszym zdaniem – są niezbędne wszystkim turystom bez względu na miejsce czy cel wyjazdu. Będą to m.in.:

 • organizacja i pokrycie kosztów leczenia nawet do 800 tys. zł – jeśli ubezpieczony zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi,
 • organizacja i pokrycie nielimitowanych kosztów związanych z przewiezieniem z miejsca wypadku do placówki medycznej, powrotu do Polski lub transportem zwłok,
 • wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • podstawowy pakiet usług assistance, obejmujący m.in. transport ubezpieczonego, doraźną pomoc medyczną  poszukiwanie i ratownictwo ,pomoc prawną, odzyskanie i ponowne skierowanie zagubionego przez przewoźnika bagażu oraz wcześniejszy powrót ubezpieczonego, np. w przypadku choroby albo śmierci osoby bliskiej.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej ochrony, możesz wybrać m.in.:

 • wyjeżdżając na narty: rozszerzenie umowy o amatorskie uprawianie sportów , oraz specjalny pakiet SKI PLUS,
 • wyjeżdżając z rodziną: dodatkowe usługi Assistance Super, przewidujące m.in. zapewnienie opieki nad dziećmi w razie choroby lub wypadku rodziców czy organizację i pokrycie kosztów powrót osób bliskich (np. dzieci czy współmałżonka)
 • wyjeżdżając do pracy: rozszerzenie ochrony dające gwarancję pokrycia kosztów leczenia powstałych w następstwie zdarzeń związanych z wykonywaniem pracy za granicą.

 OWU Warta Travel Plus

 
 

Warta Business Travel

Pakiet WARTA BusinessTravel jest dostępny w dwóch pakietach:  rotacyjnym i VIP, różniących się zakresem ochrony i zasadami jej udzielania. Ten pierwszy jest skierowany do pracowników. Drugi – do kadry menedżerskiej.

Dla kogo? Dla firm, które równie często wysyłają w delegację pracowników jak i menadżerów.

Dlaczego warto? Zróżnicowanie zakresu ochrony w ramach jednego pakietu pozwala dostosować zakres ochrony do potrzeb różnych grup pracowników. Jednocześnie unika się kłopotów związanych zarządzaniem dwoma odrębnymi umowami, pilnowaniem płatności itp.

W ramach WARTA BusinessTravel pakiet rotacyjny dla pracowników zawiera wszystkie niezbędne opcje gwarantując im bezpieczeństwo i pomoc w razie kłopotów w delegacji. Pakiet VIP zapewnia jeszcze lepszą pomoc, a dodatkowo gwarantuje 12 miesięczną ochronę, również w trakcie wyjazdów prywatnych.

 OWU Warta Business Travel

 
 

Warta NNW

Jesteś pracodawcą i szukasz dla swoich pracowników ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków tylko w miejscu pracy i w drodze do niej i z powrotem?

Czy może ubezpieczasz się indywidualnie lub większą grupę przed wyjazdem i wolisz pełną 24 godzinną ochronę w życiu prywatnym i zawodowym? A może uprawiasz sport? W Warta NNW znajdziesz ofertę dla siebie!

Dla kogo? Dla każdego, kto chce mieć duże możliwości wyboru zakresu ochrony.

Dlaczego warto? Ubezpieczenie NNW – WARTA POMOC W WYPADKU jest często zawierane przez zakłady pracy i różnego rodzaju organizacje. Dlatego oferujemy tańszy wariant pozwalający na udzielanie ochrony tylko w przypadku zdarzeń które mogą się zdarzyć podczas:

 • pracy zawodowej, nauki oraz w drodze „do/z”  miejsca pracy lub nauki
 • uprawiania sportu oraz w drodze “do/z” zajęć sportowych

Klientom indywidualnym oraz organizatorom konferencji czy różnych wyjazdów proponujemy wariant, w którym ochrona działa 24 godziny na dobę, zarówno w życiu prywatnym, jaki i zawodowym. To idealne rozwiązanie, dla tych którzy chcą mieć kompleksową ochronę bez względu na to, gdzie się znajdują i co robią.

Umowa w swojej podstawowej wersji zapewnia ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków polegającymi na uszkodzeniu ciała rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego niezależnie od jego woli.

Dodatkowo umowa może zostać rozszerzona o następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku:

 • zawału serca lub udaru mózgu,
 • chorób tropikalnych,
 • działań wojennych lub stanu wyjątkowego,
 • uprawiania sportu zawodowo.

Pamiętaj! Ochrona działa nie tylko na terytorium Polski, ale też za granicą!

 OWU Warta NNW

 
 

OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym już w podstawowym wariancie daje pełną ochronę klientom, w sytuacjach gdy w związku z czynnościami w życiu prywatnym (jazda na rowerze, uprawianie sportu) lub posiadaniem mienia  są on, w myśl przepisów prawa zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego. Umowa obejmuje wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym.

Dla kogo? Dla każdego, kto chce mieć dobrą ochronę na wypadek wyrządzenia przez siebie szkód osobie trzeciej.

Dlaczego warto? Dzięki takiej polisie można czuć się bezpiecznie, bo bez względu na to jaką szkodę wyrządzimy komuś, to jej finansowe skutki będą pokryte w ramach umowy. Warta obejmuje ochroną nie tylko ubezpieczonego, ale też osoby  pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Takie ubezpieczenie obejmuje nie tylko najczęściej wymieniane przypadki np.:

 • zalania sąsiada z dołu na skutek pozostawienia odkręconych kranów;
 • potrącenia pieszego lub zarysowania auta w czasie jazdy na rowerze;
 • wybicia szyby czy innych zniszczeń przez dzieci grające w piłkę;
 • spowodowanie urazów innych osób w czasie uprawiania sportów np. jazdy na nartach, grze w piłkę nożną czy koszykówkę;
 • stłuczenia czy zniszczenia przedmiotów w sklepie
 • złamania nogi przez przechodnia na nie odśnieżonym chodniku (ważne w przypadku właścicieli domów)

Oprócz tego typu zdarzeń odpowiadamy też za szkody spowodowane np.:

 • przez zwierzęta domowe – należące do ubezpieczonego (także egzotyczne np. węże, pająki) z wyjątkiem przypadków, gdy zwierzęta utrzymywane są dla celów zarobkowych np. hodowla psów, stadnina koni.
 • w trakcie budowy domu– właściciel nieruchomości odpowiedzialny jest za szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości. Obejmuje ona również wypadki w czasie budowy, chyba, że właściciel powierzył wykonanie prac budowlanych osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności trudnią się wykonywaniem takich czynności i  wskaże sprawcę szkody (np. firmę budowlaną).

Ważne! Ochrona w takim zakresie jest dostępna zarówno jako element pakietu Warta Dom Plus, jak też jako samodzielne ubezpieczenie.

 OWU OC w życiu prywatnym