Ubezpieczenie rolne

 

Jeden pakiet, wiele możliwości

Dzięki pakietowi ubezpieczeń rolnych masz możliwość objęcia kompleksową ochroną zarówno gospodarstwa, jak i majątku prywatnego jedną polisą.

Pakiet obejmuje obowiązkowe ubezpieczenia rolne oraz ubezpieczenia dodatkowe, charakterystyczne dla branży rolniczej – od specyficznych budowli i urządzeń, przez plony, po zwierzęta gospodarskie.

Zakres obowiązkowy: ogień, powódź, podtopienie, grad, uderzenie pioruna, eksplozja, obsunięcie się ziemi, zapadnięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina, upadek statku powietrznego, deszcz nawalny, huragan 24m/s, opady śniegu (powyżej 85%).

Rozszerzenie zakresu obowiązkowego: huragan 17,5m/s, napór śniegu (bez limitu obciążenia), dym i sadza, przepięcie, stłuczenie, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, zalanie, zniszczenie w związku z akcją ratowniczą, koszty poszukiwania przyczyny szkody, dewastacja.

Obowiązkowe ubezpieczenie, to za mało, dlatego w pakiecie ubezpieczeń rolnych możesz swobodnie łączyć ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne w ramach jednej polisy.