Ubezpieczenia Na życie

Warta dla Ciebie i Rodziny | Warta Twoja Przyszłość | Platynowa Ochrona | Warta Posag | NNW Szkolne | Warta NNW

 

Warta dla Ciebie i Rodziny

Umowa może obejmować ryzyka zarezerwowane dotąd dla ubezpieczeń grupowych oferowanych pracownikom w firmach czy instytucjach np. narodziny dziecka czy zgon rodziców lub teściów. Teraz Warta oferuje je w ubezpieczeniu Warta Dla Ciebie i Rodziny adresowanym do szerokiej grupy klientów np. wykonujących wolne zawody czy mikro przedsiębiorców. Program Ubezpieczeniowy Warta dla Ciebie i Rodziny to 50 różnych ryzyk, zawartych w 10 pakietach dopasowanych do potrzeb i możliwości finansowych różnych grup klientów.

To ubezpieczenie typowo ochronne, gwarantujące wypłaty w razie wypadku, choroby czy śmierci osób ubezpieczonych. Zakres ochrony zależy od tego, który z dostępnych wariantów wybierze klient. Warianty: podstawowy, S, M lub L zawierają po kilka pakietów, różniących się wysokością świadczeń oraz składkami. W przypadku pakietów Plus lub Premium dostępny jest Assistance Medyczny, który gwarantuje on m.in. wizyty lekarza, pielęgniarki, czy opieki domowej po hospitalizacji.

 SWU „WARTA DLA CIEBIE I RODZINY”

 
 

Warta Twoja Przyszłość

Masz już dość polis, z których nie możesz wyciągnąć ani grosza przez 10 czy 15 lat? W Warta Twoja Przyszłość w dowolnym momencie dokonać częściowej wypłaty zgromadzonych środków.

Dla kogo? Dla każdego, kto chce mieć możliwość sięgnięcia w nagłych wypadkach po część pieniędzy zgromadzonych na polisie, bez jej zrywania.

Dlaczego warto? Możliwość częściowej wypłaty zabezpiecza Cię na wypadek chwilowych problemów finansowych. Potrzebujesz pieniędzy na leczenie, I komunię czy szkołę dziecka? Możesz skorzystać z części pieniędzy zgromadzonych na polisie. Nie musisz zrywać umowy, żeby dostać swoje pieniądze!

Dodatkowo cały czas masz gwarancję wypłaty świadczenia w razie jakiegoś nieszczęścia. Jej wysokość rośnie z każdym rokiem utrzymywania przez Ciebie polisy.

 OWU Warta Twoja Przyszłość (2015)

 
 

Warta Posag

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia decydujesz, jaką kwotę ma dostać Twoje dziecko po ukończeniu 18 roku życia, a nie później niż po ukończeniu 25 lat. Może ona być jeszcze większa, jeśli towarzystwu uda się wypracować wyższe niż przewidziane zyski.

Dla kogo? Dla wszystkich, którzy chcą wyposażyć finansowo dziecko na start w dorosłe życie.

Dlaczego warto? Bez względu na to, co się będzie działo na rynkach finansowych czy w polskiej gospodarce masz pewność, że dziecko dostanie nie mniej niż uzgodnioną przy zawieraniu umowy kwotę.

Dostanie ją nie tylko wtedy, jeśli przez określoną liczbę lat będziesz wpłacał zadeklarowaną kwotę. Polisa zadziała również w razie Twojej śmierci – towarzystwo przejmie opłacanie składek, żeby dziecko dostało uzgodnioną kwotę po osiągnięciu określonego wieku.

Dla tych, którzy chcą i mogą dodatkowo oszczędzać przygotowaliśmy opcję Funduszu Posagowego, który daje większą swobodę wpłat i wypłat, niż podstawowa polisa.

 OWU Warta Posag

 
 

NNW Szkolne

Umowę NNW Szkolnego można zawrzeć w dwóch wariantach. Dzięki temu każdy ubezpieczający może dostosować zakres ochrony do swoich potrzeb.

Dla kogo? Dla każdego, kto chce mieć wpływ na kształt umowy ubezpieczenia.

Dlaczego warto? Podstawowy zakres ubezpieczenia w ramach Wariantu I gwarantuje wypłatę:

 • w razie śmierci osoby ubezpieczonej  – w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,
 • w razie stałego uszczerbek na zdrowiu – wypłata może być obliczana na dwa sposoby: procent stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do najczęściej występujących rodzajów urazów lub na zasadzie „procent za procent”,
 • na naprawę lub nabycie protez i środków pomocniczych – WARTA refunduje koszt naprawy lub nabycia w związku z nieszczęśliwym wypadkiem w oparciu o dostarczone rachunki do wysokości 10% sumy ubezpieczenia.

Wybierając Wariant II oprócz wyżej wymienionych elementów zakresu ubezpieczenia uzyskujesz dodatkowo gwarancję:

 • wypłaty zasiłku dziennego w przypadku czasowej niezdolności do pracy/nauki,
 • pokrycia kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków takich jak: kosztów udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej na terenie RP, pobytu w szpitalu, badań, zabiegów, i operacji, czy nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza.

Ważne! Bez względu na wybrany wariant ochrony ubezpieczeniowej dzieciom, młodzieży szkolnej i akademickiej (uczącej się lub studiującej w trybie dziennym) oraz nauczycielom przysługują świadczenia assistance.

 OWU NNW Szkolne

 
 

Warta NNW

Jesteś pracodawcą i szukasz dla swoich pracowników ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków tylko w miejscu pracy i w drodze do niej i z powrotem?

Czy może ubezpieczasz się indywidualnie lub większą grupę przed wyjazdem i wolisz pełną 24 godzinną ochronę w życiu prywatnym i zawodowym? A może uprawiasz sport? W Warta NNW znajdziesz ofertę dla siebie!

Dla kogo? Dla każdego, kto chce mieć duże możliwości wyboru zakresu ochrony.

Dlaczego warto? Ubezpieczenie NNW – WARTA POMOC W WYPADKU jest często zawierane przez zakłady pracy i różnego rodzaju organizacje. Dlatego oferujemy tańszy wariant pozwalający na udzielanie ochrony tylko w przypadku zdarzeń które mogą się zdarzyć podczas:

 • pracy zawodowej, nauki oraz w drodze „do/z”  miejsca pracy lub nauki
 • uprawiania sportu oraz w drodze “do/z” zajęć sportowych

Klientom indywidualnym oraz organizatorom konferencji czy różnych wyjazdów proponujemy wariant, w którym ochrona działa 24 godziny na dobę, zarówno w życiu prywatnym, jaki i zawodowym. To idealne rozwiązanie, dla tych którzy chcą mieć kompleksową ochronę bez względu na to, gdzie się znajdują i co robią.

Umowa w swojej podstawowej wersji zapewnia ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków polegającymi na uszkodzeniu ciała rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego niezależnie od jego woli.

Dodatkowo umowa może zostać rozszerzona o następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku:

 • zawału serca lub udaru mózgu,
 • chorób tropikalnych,
 • działań wojennych lub stanu wyjątkowego,
 • uprawiania sportu zawodowo.

Pamiętaj! Ochrona działa nie tylko na terytorium Polski, ale też za granicą!