Ubezpieczenia majątkowe

Warta Dom Plus | Warta Dom Komfort Plus | OC w życiu prywatnym | Warta Torebka

 

Warta Dom Plus

Ubezpieczenie obejmuje skutki działania 19 rodzajów zdarzeń losowych, takich jak powódź, deszcz nawalny, napór śniegu, osuwanie się ziemi czy pożar. Można ją rozszerzyć o opcję kradzieży z włamaniem, rabunek i dewastację.

Dla kogo? Dla każdego, kto chce elastycznie określać zakres swojej ochrony i płacić tylko za opcje, których rzeczywiście potrzebuje.

Dlaczego warto? Ubezpieczeniem mogą być objęte: dom jednorodzinny (albo letniskowy) a także garaż lub inny budynek stojący na posesji, ogrodzenie posesji  albo lokal mieszkalny (albo stałe elementy lokalu mieszkalnego). Ochroną mogą być objęte też ruchomości domowe.

Ubezpieczenie obejmuje aż 19 różnych zdarzeń, a dodatkowo może zostać rozszerzone o odpowiedzialność za kradzież z włamaniem, rabunek i dewastację.

Elastyczne ubezpieczenie, w którym to Ty decydujesz:

 • co stanowi dla Ciebie zagrożenie i od czego chcesz się ubezpieczyć – od pożaru, przepięcia, zalania, stłuczenia i innych częstych zdarzań, czy również od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji,
 • jakie odszkodowanie otrzymasz – równe wartości nowych rzeczy za nieco wyższą składkę, czy z niewielkim potrąceniem ich zużycia,
 • na jaki okres zawierasz umowę – na rok, czy 3 lata.

 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM PLUS

 
 

Warta Dom Komfort Plus

Kompleksowe ubezpieczenie, które zapewni Ci:

 • pełną ochronę od wszystkich nieprzewidzianych zdarzeń, nawet dla nietypowego majątku, np. dzieł sztuki, biżuterii, czy broni,
 • ochronę na wypadek kradzieży obiektów znajdujących się na posesji, w tym m.in. huśtawek, mebli ogrodowych oraz zewnętrznych elementów domu, takich jak: parapety, rolety, czy anteny,
 • szeroki pakiet usług assistance, tj. pomoc w razie powodzi, pożaru, awarii w domu lub problemów zdrowotnych.

Warta Dom Komfort Plus obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. pożar, powódź, kradzież itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. Taka formuła (tzw. all risks) ułatwi Ci zrozumienie jaki jest zakres udzielanej ochrony i dochodzenie swoich praw po wypadku.

Dla kogo? Dla tych osób, które nie chcą analizować zakresu ochrony, tylko mieć ubezpieczenie „od wszystkiego”.

Dlaczego warto? Polisy oparte o taką formułę warto wybierać, bo dają one korzyści:

 • na etapie zawierania umowy – łatwiej zorientować się w zakresie ochrony, bo o jej zakresie decyduje tylko katalog wyłączeń (umowa obejmuje wszystkie zdarzenia, które nie są wyraźnie wyłączone). W ubezpieczeniu od ryzyk nazwanych, trzeba przeczytać listę zdarzeń, za które dana firma odpowiada i dodatkowo – katalog wyłączeń.
 • na etapie dochodzenia odszkodowania – towarzystwo odpowiada za wszystkie zdarzenia, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. A więc również za skutki zdarzeń, które były trudne do przewidzenia lub zbiegu zdarzeń, utrudniającego jednoznaczne określenie źródła szkody.

 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM KOMFORT PLUS

 
 

OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym już w podstawowym wariancie daje pełną ochronę klientom, w sytuacjach gdy w związku z czynnościami w życiu prywatnym (jazda na rowerze, uprawianie sportu) lub posiadaniem mienia  są on, w myśl przepisów prawa zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego. Umowa obejmuje wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym.

Dla kogo? Dla każdego, kto chce mieć dobrą ochronę na wypadek wyrządzenia przez siebie szkód osobie trzeciej.

Dlaczego warto? Dzięki takiej polisie można czuć się bezpiecznie, bo bez względu na to jaką szkodę wyrządzimy komuś, to jej finansowe skutki będą pokryte w ramach umowy. Warta obejmuje ochroną nie tylko ubezpieczonego, ale też osoby  pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Takie ubezpieczenie obejmuje nie tylko najczęściej wymieniane przypadki np.:

 • zalania sąsiada z dołu na skutek pozostawienia odkręconych kranów;
 • potrącenia pieszego lub zarysowania auta w czasie jazdy na rowerze;
 • wybicia szyby czy innych zniszczeń przez dzieci grające w piłkę;
 • spowodowanie urazów innych osób w czasie uprawiania sportów np. jazdy na nartach, grze w piłkę nożną czy koszykówkę;
 • stłuczenia czy zniszczenia przedmiotów w sklepie
 • złamania nogi przez przechodnia na nie odśnieżonym chodniku (ważne w przypadku właścicieli domów)

Oprócz tego typu zdarzeń odpowiadamy też za szkody spowodowane np.:

 • przez zwierzęta domowe – należące do ubezpieczonego (także egzotyczne np. węże, pająki) z wyjątkiem przypadków, gdy zwierzęta utrzymywane są dla celów zarobkowych np. hodowla psów, stadnina koni.
 • w trakcie budowy domu– właściciel nieruchomości odpowiedzialny jest za szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości. Obejmuje ona również wypadki w czasie budowy, chyba, że właściciel powierzył wykonanie prac budowlanych osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności trudnią się wykonywaniem takich czynności i  wskaże sprawcę szkody (np. firmę budowlaną).

Ważne! Ochrona w takim zakresie jest dostępna zarówno jako element pakietu Warta Dom Plus, jak też jako samodzielne ubezpieczenie.

 OWU OC w życiu prywatnym

 
 

Warta Torebka

Już za 50 złotych rocznie możesz ubezpieczyć rzeczy noszone przy sobie od rabunku na kwotę 1 tys. zł. Umowa gwarantuje m.in.:

 • zwrot kosztów odkupienia rzeczy (np. laptop, aparat fotograficzny, instrumenty muzyczne, okulary, telefon, zegarek),
 • pokrycie kosztów wymiany zamków w mieszkaniu czy samochodzie w przypadku rabunku kluczy,
 • pokrycie kosztów wyrobienia nowych dokumentów,
 • zwrot utraconej gotówki i wypłat z kart kredytowych,
 • zwrot kosztów naprawy przedmiotów zniszczonych w czasie rabunku lub próby rabunku, np. ucha torebki.

Pamiętaj! Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 10 tys. zł, a  chronimy Twoje rzeczy osobiste nie tylko w Polsce, ale też za granicą.

Ważne! Ubezpieczenie obejmuje wszystkie osoby pozostające z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym z (np. dzieci i rodziców).